Kas yra įstatinis kapitalas

euro istatinis kapitalas

Įstatinis kapitalas yra suma pinigų, kurią įmonė turi susikaupusi savo veiklos pradžioje, siekiant užtikrinti jos finansinę stabilumą ir gebėjimą vykdyti savo veiklą.

Tai yra minimali suma, kurią įmonė turi turėti, kad būtų registruota ir galėtų pradėti veiklą. Tai taip pat gali būti vadinama registracijos kapitalu arba minimaliu kapitalu. Jis nustatomas įstatymų ir taisyklių, kuriose yra nustatyta minimali suma kapitalo, kurios reikia siekiant registruoti įmonę.

Minimalus įstatinio kapitalo dydis gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono, kurioje įmonė yra registruojama. Pavyzdžiui, Lietuvoje minimalus įstatinis kapitalas yra 2 000 Eur, o JAV minimalus įstatinis kapitalas gali skirtis nuo valstijos iki valstijos.
Taigi, rekomenduoju patikrinti su savo šalies įmonių registro tarnyba arba juridiniu patarėju, kokio dydžio yra minimalus įstatinis kapitalas jūsų šalyje.

Minimalus įstatinio kapitalo dydis pagal įmonės tipą

 • Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB) – 2500 Eur
 • Akcinė Bendrovė (AB) – 25000 Eur
 • Individuali Įmonė (IĮ) – nėra
 • Mažoji Bendrija (MB) – nėra
 • Fondas – nėra
 • Ūkinė Bendrovė (ŪB) – nėra
 • Asociacija – nėra

MB įstatinis kapitalas

Mažoji Bendrija (MB) – nereikalingas įstatinis kapitalas.

UAB įstatinis kapitalas

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 EUR. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų UAB akcijų nominalių verčių sumai.

Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinio kapitalo didinimas yra procesas, kai įmonės akcininkai ar valdyba nusprendžia padidinti įmonės registruotą įstatinį kapitalą. Tai gali būti padaryta įvairiais būdais, pavyzdžiui:

 • Papildant akcijas naujai emisijai
 • Pakeitus akcijų vertę
 • Padidinus akcijų nominuotą vertę
 • Pridedant akcijas iš rezervinių fondų

Didinant įstatinį kapitalą, įmonė gali gauti daugiau lėšų savo veiklai, pavyzdžiui, plėtoti savo produktus ar paslaugas, plėsti rinkas ar investuoti į naujas technologijas. Be to, tai gali padidinti įmonės patikimumą ir įtikinamumą potencialiems investuotojams ar kreditoriams.

Įstatinio kapitalo didinimo procedūra:

 1. Sprendimo priėmimas: Pirmiausia, įmonės valdyba ar akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. Tai reikalinga patvirtinti notaro patvirtintu balsavimu arba akcininkų susirinkime.
 2. Dokumentų paruošimas: Paruošiami reikalingi dokumentai, tokie kaip įstatinio kapitalo didinimo sprendimas, nauja įstatinio kapitalo suma, informacija apie naujas akcijas ir jų emisijos sąlygas, taip pat kiti dokumentai, reikalingi registruoti įmonę.
 3. Registravimas: Dokumentai yra pateikiami Registrų centro prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ir registruojama įstatinio kapitalo didinimas.
 4. Atsiskaitomosios apskaitos atnaujinimas: Po įstatinio kapitalo didinimo, atnaujinti įmonės atsiskaitomąją apskaitą, kad atspindėtų naują įstatinio kapitalo sumą.
 5. Mokestinės pareigos: Įmonė turi sumokėti mokesčius, susijusius su įstatinio kapitalo didinimo procedūra, tokius kaip registracijos mokestis ir kiti.

Svarbu tai, kad visi dokumentai turi būti paruošti ir pateikti laiku, kad procesas vyktų kuo sklandžiau. Taip pat rekomenduoju konsultuotis su juridiniu patarėju, kad įsitikinti jog procesas vyksta teisingai ir visi dokumentai yra paruošti teisingai.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinio kapitalo mažinimas yra veiksmas, kurio metu sumažinama įmonės įstatinio kapitalo suma. Tai reiškia, kad sumažinama nominali akcijų vertė arba akcijų kiekis. Įstatinio kapitalo mažinimas gali būti atliekamas dėl kelių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant sumažinti nuostolius, esančius finansiniuose įsipareigojimuose, arba siekiant išmokėti akcininkams įmonės lėšas. Sprendimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo yra priimamas tik akcininkų susirinkime, dalyvaujant bent ⅔ visų narių.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas dėl šių priežasčių:

 • Ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo klaidas
 • Norint sumažinti nuostolius, esančius finansiniuose įsipareigojimuose
 • Norint išmokėti akcininkams įmonės lėšas
 • Siekiant sumažinti įmonės akcijų paketą

Papildoma informacija

Įstatinis kapitalas yra suma pinigų, kurią akcininkai investuoja į naujai sukurtą įmonę, pirkdami jos akcijas. Kuo didesnė investuota suma, tuo didesnė akcininkų investicinė rizika, nes ši suma negali būti išimama iš įmonės lėšų be kreditorių sutikimo ar esant tam tikriems finansiniams įsipareigojimams.

Kai įmonė pradeda sėkmingai vystytis ir uždirbti pelną, akcininkai paprastai gauna dividendus, kurių dydis priklauso nuo turimo akcijų paketo ir vidinio susitarimo. Jei reikia keisti įstatinio kapitalo dydį, tai galima padaryti pagal įstatymuose nustatytas taisykles, didinant ar mažinant jį atsižvelgiant į situaciją ir pageidavimus. Tačiau, įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei nustatytas valstybės reglamentuose tam konkrečiam įmonės tipui.